نظام – روش اوتیسم کودکان مطالعات اخبار پزشکی

نظام – روش: اوتیسم کودکان مطالعات اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی خشک‌ شدن زمین به‌رغم کنترل گرمای جهانی ادامه خواهد داشت

کارشناسان محیط زیست هشدار دادند: حتی در صورتی که بشر بتواند طبق نشانه تعیین شده است در توافقنامه پاریس، گرمای جهانی را تا ۲ درجه‌ سانتیگراد نگه دارد باز هم بیش

خشک‌ شدن زمین به‌رغم کنترل گرمای جهانی ادامه خواهد داشت

خشک شدن زمین به رغم کنترل گرمای جهانی ادامه خواهد داشت

عبارات مهم : پاریس

کارشناسان محیط زیست هشدار دادند: حتی در صورتی که بشر بتواند طبق نشانه تعیین شده است در توافقنامه پاریس، گرمای جهانی را تا ۲ درجه سانتیگراد نگه دارد باز هم بیش از یک چهارم از سطح زمین به میزان قابل توجهی خشک تر خواهد شد.

به گزارش ایسنا، این کارشناسان در عین حال تاکید کردند: اگر میانگین زیاد کردن دمای جهانی ۱.۵ درجه سانتیگراد بماند، این گسترش خشکسالی در سطح زمین به یک دهم تقلیل می یابد.

خشک‌ شدن زمین به‌رغم کنترل گرمای جهانی ادامه خواهد داشت

به گفته “سوجونگ جئونگ” یکی از محققان این مطالعه از دانشگاه علم و فناوری جنوبی در شهر “شنژن” چین، چنانچه گرمای زمین روی ۱.۵ درجه نگه داشته شود قسمت هایی از جنوب اروپا، جنوب آفریقا، آمریکای مرکزی، سواحل استرالیا و مناطق جنوب شرقی آسیا – مناطقی که بیش از یک پنجم جمعیت انسانی را در خود جای داده اند، از خشکسالی چشمگیر در امان می مانند.

وی افزود: دست یافتن به میانگین ۱.۵ درجه سانتیگرادی، اقدامی قابل توجه جهت کم کردن احتمال خشکی و تاثیرات متعاقب آن است.

کارشناسان محیط زیست هشدار دادند: حتی در صورتی که بشر بتواند طبق نشانه تعیین شده است در توافقنامه پاریس، گرمای جهانی را تا ۲ درجه‌ سانتیگراد نگه دارد باز هم بیش

این تیم تحقیقاتی جهت آینده نگری الگوهای خشک شدن زمین از چندین مدل آب و هوایی با سناریوهای متفاوت جهت گرم شدن زمین، استفاده کرده است.

خشکی زمین تهدیدی جدی است که فرسایش زمین، بیابان زایی و نیز از بین رفتن پوشش گیاهی و درختانی را در پی خواهد داشت که وجودشان جهت جذب دی اکسیدکربن ناشی از گرمای زمین حیاتی هست. همچنین خشکسالی و آتش سوزی ها زیاد کردن یافته و کیفیت آب آشامیدنی و کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد.

بنا به گفته این تیم تحقیقاتی، زیاد کردن دمای ۲ درجه ای که احتمال وقوع آن جهت سال های ۲۰۵۲ تا ۲۰۷۰ آینده نگری شده، بین ۲۴ تا ۳۲ درصد از کل سطح زمین را با خشکی زیاد مواجه خواهد کرد. این خشکسالی تمام ۵ دسته بندی اقلیمی از جمله بیش از حد خشک، خشک، نیمه خشک، خشک و نیمهمرطوب و مرطوب را مشمول بر خواهد شد.

خشک‌ شدن زمین به‌رغم کنترل گرمای جهانی ادامه خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری فرانسه، با این حال جئونگ افزود: اگر طبق توافقنامه پاریس به میانگین ۱.۵ درجه ای برسیم، این آمار خشکی در سطح زمین بین هشت تا ۱۰ درصد کم کردن خواهد یافت.

واژه های کلیدی: پاریس | خشکسالی | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs