نظام – روش اوتیسم کودکان مطالعات اخبار پزشکی

نظام – روش: اوتیسم کودکان مطالعات اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری هاشم خان دماوندی از شهرزاد می گوید

بازیگر نقش «هاشم خان دماوندی» اعتقاد است که کیفیت و منزلت ھر قسمت از «شھرزاد»، بدون ھیچ اغراقی بالاتر از بعضی از فیلم‌ھای سینمایی است.

هاشم خان دماوندی از شهرزاد می گوید

هاشم خان دماوندی از شهرزاد می گوید

عبارات مهم : سینما

بازیگر نقش «هاشم خان دماوندی» اعتقاد است که کیفیت و منزلت ھر قسمت از «شھرزاد»، بدون ھیچ اغراقی بالاتر از بعضی از فیلم ھای سینمایی است.

به گزارش میزان، «مهدی سلطانی سروستانی» راجع به حضورش در این نقش ها اظهار کرد: قطعا گزینش نقش ھای مسن، تنھا علاقه من نیست. البته بازیگری، یعنی شاخصه ھایی از یک شخصیت را ارایه دھی که ممکن است با خودت تفاوت ھایی داشته باشد و «سن» ھم یکی از آن شاخصه ھاست. ولی اینکه یک بازیگر ممکن است بارھا نقش مسن تر از خودش را بازی کند، ممکن است دلایل متعددی داشته باشد.

هاشم خان دماوندی از شهرزاد می گوید

وی ادامه داد: اول اینکه پیشنھاد دھنده ھایی که بازیگر را نمی شناسند ممکن است با دیدن نقشی از او با گریم مسن تر، او را مسن تصور کنند. دوم ممکن است بازیگری در یک نقش قابل قبول عمل کرده باشد و چون پیشنھاد دھنده از طریق ھمان نقش با بازیگر آشنا شده است است و از رزومه، سابقه و یا توانایی ھای دیگر او آگاھی ندارد، پیشنھاد ھمسان و مشابه می دھد.

سوم ممکن است نقشی نیاز به توانایی ھای جسمانی داشته باشد که جهت افراد مسن سخت هست. این مورد زیاد در تئاتر ممکن است رخ دهد، لیکن تئاتر به علت دارا بودن شاخصه ھای خاص، نیاز بیشتری به توانایی ھای جسمانی بازیگر دارد، جهت ھمین شما در تئاتر زیاد شاھد نقش ھای مسنی ھستید که جوانترھا بازی می کنند.

بازیگر نقش «هاشم خان دماوندی» اعتقاد است که کیفیت و منزلت ھر قسمت از «شھرزاد»، بدون ھیچ اغراقی بالاتر از بعضی از فیلم‌ھای سینمایی است.

بازیگر نقش «هاشم خان دماوندی ادامه داد: مورد چھارم این است که جهت مثال شاخصه ھای فیزیکی و رفتاری مثل طنین صدا و یا استیل، میل به پیشنھاد دھنده ھا به دعوت از یک بازیگر در یک نقش خاص را زیاد کند. اما، علت گزینش نقش به وسیله من، به طور قطع کیفیت آن به لحاظ شخصیت پردازی بوده است و من ھیچکدام از آنھا را از سر اجبار و نیاز گزینش نکرده ام.

البته نقش ھای ھمسن خودم ھم پیشنھاد می شوند و گاھی با توجه به کیفیت نقش و سلیقه خودم آنھا را پذیرفته ام، مانند سرگرد کامفر در سریال کیمیا، سرگرد امجد در فیلم سینمایی ملکه ، محسن پدیده در سریال ھفت سنگ، فیلم سینمایی سایه روشن در نقش دودکار و …

سلطانی با اشاره به اینکه افرادی مثل ھاشم خان در ھر دوره ای وجود دارند، عنوان کرد: چنین افرادی در ھر دوره ای وجود دارند، ممکن است سبک زندگی ارزش تفاوت کنند ولی وجود دارند. ولی اینکه من از کسی که ما به ازای خارجی دارد تقلید کرده باشم خیر اینگونه نیست.

هاشم خان دماوندی از شهرزاد می گوید

من اصولا جهت ارایه نقش ھایم از قوه تخیّلم استفاده می کنم. شرایط محیطیِ مفروضِ نقش، که به وسیله نویسنده و کارگردان پیشنھاد شده است است را ارزیابی و سپس تلاش می کنم دریافت ھای ذھنی ام را بازآفرینی و یا به عینیت تبدیل کنم، ھاشم خان ھم از این غائله مستثنی نیست.

این بازیگر با تاکید بر اینکه شخصیت هاشم در فصل دوم هیچ تغییری پیدا نمی کند، افزود: شخصیت ھیچ کسی عوض کردن نمی کند فقط ممکن است به واسطه قرار گرفتن در موقعیت ھای متفاوت، بخش پنھان دیگری از شخصیتش آشکار شود. ھاشم خان ھم با قرارگرفتن در موقعیت ھای تازه رفتارھای متناسب با شخصیتش را بروز می دھد، سورپرایزھایی ھم ممکن است داشته باشد ولی جدا از کاراکترش نیست.

بازیگر نقش «هاشم خان دماوندی» اعتقاد است که کیفیت و منزلت ھر قسمت از «شھرزاد»، بدون ھیچ اغراقی بالاتر از بعضی از فیلم‌ھای سینمایی است.

سلطانی ادامه داد: ایجاد فاصله زمانی میان فصل اول و دوم ممکن است وحدت و یکپارچگی نقش را از بین ببرد، ولی سلطانی اعتقاد است این طور نیست و بیان کرد: بازیگرھا ممکن است یک دستیِ زندگیِ عادیِ خودشان را فراموش کنند، ولی زندگی نقش را ھرگز! آنھا اینگونه اموزش دیده اند. بسیاری از بازیگرھا ٢ سال که سھل است ٢٠ سال ھم وقفه بیفتد محال است که یک دستی ِآنرا فراموش کنند، لیکن آن را آفریده اند و با آن ماه ھا بلکه سال ھا زندگی کرده اند.

وی با بیان اینکه بازخوردهای مردمی نسبت به سریال شهرزاد مثبت بوده هست، اظهار کرد: خوشبختانه بازخوردھا خوب بوده اند و مردم لطف زیادی به مجموعه داشته اند. استقبال زیاد از این سریال نشانه رضایت بالای مردم از آن است که قطعا باعث افتخار سازندگانش هست. البته گاھی نقدھایی ھم در رابطه با بخش ھای متفاوت وجود داشته است که بعضا درست و بجا بوده اند که دست اندرکاران فصل دوم از جمله بازیگران و کارگردان قطعا به آن توجه خواھند کرد تا در فصل دوم بر کیفیت کار افزوده شود.

هاشم خان دماوندی از شهرزاد می گوید

وی در ادامه و در پاسخ به این پرسش آینده نگری خودش از استقبال مردم نسبت به فصل دوم چیست، عنوان کرد: خوشبختانه تلاش و تلاش سازندگان جهت ارایه یک کار خوب و احترام گذاشتن به وقت و شعور بیننده در فصل یک، باعث شده است متقابلا احترام و اعتماد از جانب بیننده ھم نسبت به این سریال و سازندگانش ایجاد شود.

این اتفاق بی اھمیتی نیست و به آسانی هم به دست نمی آید و قطعا تولید کنندگان قدر این را می دانند. اساسا ھمین امر باعث شد تا سازندگان دست به تولید فصل دوم بزنند. امیدوارم استمرار توجه به کیفیت و احترام به مخاطب در فصل دوم نیز باعث شود قسمت های بعدی مورد استقبال مردم قرار گیرد.

سلطانی علت مورد توجه قرار گرفتن شهرزاد را در روحیه و انرژی می داند که دست اندرکاران جهت آن گذاشته اند، او دراین باره اظهار کرد: هنگامی که یک قصه خوب که به وسیله نویسندگان خوب نوشته شده است و به وسیله کارگردانی خوب ساخته شده است باشد و ھمکاران بازیگرم ھم به خوبی از بعد نقشھای ارزش بر آمده باشند و گروه ھای طراحی، فنی، تولید و تبلیغات ھم کارشان را به خوبی انجام داده باشند، اگر آن کار با موفقیت مواجه نشود آن وقت است که جای تعجب دارد.

وی ادامه داد:«شعر تحویل من نده» در شهرزاد تکه کلام هاشم خان بود، البته او در مجموعه های مختلفی که در آن ها ایفای نقش کرده است هم تکه کلام هایی داشته هست، خودش راجع به این تکه کلام ها که اتفاقا هم معروف می شوند، گفت: این تکه کلام ها از تعامل یا داد و ستدی بین نویسنده، کارگردان و بازیگر به وجود می آیند.

اما آن چیزی که در رابطه با تکه کلام بسیار اهمیت دارد، این است که خوب گزینش شود و درست و به اندازه و در وقت مناسب نیز ارائه گردد. در غیر این صورت ممکن است به یک واژه لوس و نچسب تبدیل شود.

این بازیگر که تجربه حضور در سینما، تئاتر و نمایش خانگی را دارد، راجع به تفاوت های این مدیوم گفت: در تئاتر، لذت و فایده ای که بازیگر یا اجراکنندگان از اجرا می برند زیاد از تماشاگران هست. در سینما و تصویر این مناسبت برعکس هست، یعنی لذتی که بیننده می برد زیاد از بازیگران هست، مگر زمانی که بازیگر بعد از اتمام کار، خود در جایگاه بیننده قرار گیرد و این یکی از مھمترین تفاوت ھای بازیگری در مدیوم تئاتر و سینما و یا تصویر هست.

سلطانی خاطرنشان کرد: در قدیم به علت اینکه صفحه تلویزیون کوچک و صفحه سینما بزرگ بود، شاید ارایه بازی در این دو مدیوم تفاوت زیادی با ھم داشته باشد، ولی امروزه گاھی به قدری صفحه ھای سینما کوچک و صفحه تلویزیون بزرگ شده است اند که بازیگری در این مدیوم ھا تفاوت زیادی با ھم ندارند.

وی ادامه داد: در رابطه با ارزش یا رتبه و یا منزلت کاری، جایگاه سینما را بالاتر از مدیوم ھای دیگر تعریف و ارزیابی می کردند و می کنند. ولی امروزه به نظر می رسد که تولیدات تلویزیونی یا رسانه ای قصد دارد جایگاه برتری پیدا کند. استقبال مردم، بازیگران و کارگردانان مطرح دنیا به تلویزیون و رسانه ھای تصویری و سود حاصله ناشی از آن، تھیه کنندگان را بیش از پیش به سوی این صنعت سوق داده است.

اما جهت من محتوا و یا آنچه که قرار است به وسیله دوربین ثبت و ضبط شود، به مراتب مھمتر از مدیوم، اندازه و یا قیمت دوربین هست، از این رو ھمیشه نقش، نوشته و کارگردان جهت من اھمیتش زیاد از مدیوم بوده هست.

سلطانی با بیان اینکه اعتقاد دارد، کیفیت و منزلت ھر قسمت از «شھرزاد»، بدون ھیچ اغراقی بالاتر از بعضی از فیلم ھای سینمایی هست، اظهار کرد: قطعا، سریال ھای خوبی که از طریق رسانه ھای خانگی در اختیار مردم قرار می گیرند اگر با حمایت مردم مواجه شوند، می توانند تولیدکنندگان را تشویق به ساختن آثار با ارزشی کنند که لیاقت مخاطبین ارزش را داشته باشند و از سوی دیگر رسانه ھا و تولیدکننده ھای دیگر را تشویق به ساختن آثار با ارزشی کنند که لیاقت مخاطبین های خود را داشته باشند و از سوی دیگر رسانه ھا و تولیدکننده ھای دیگر را ھم وادار کند که جهت ارتقای کیفیت آثارشان در یک مسابقه سالم بیش از پیش دست بکار شوند.

واژه های کلیدی: سینما | بازیگر | بازیگری | بازیگری | سینمایی | بازیگران | مهدی سلطانی سروستانی | اخبار فرهنگی و هنری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs