نظام – روش اوتیسم کودکان مطالعات اخبار پزشکی

نظام – روش: اوتیسم کودکان مطالعات اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار گوناگون ثبت سرعت ۶۹۶ کیلومتر بر ساعت در بلژیک!

یک رادار پلیس راهنمایی و رانندگی در بلژیک سرعت غیرمجاز یک ماشین را ۶۹۶ کیلومتر بر ساعت ثبت کرد.

ثبت سرعت ۶۹۶ کیلومتر بر ساعت در بلژیک!

ثبت سرعت ۶۹۶ کیلومتر بر ساعت در بلژیک!

عبارات مهم : بلژیک

یک رادار پلیس راهنمایی و رانندگی در بلژیک سرعت غیرمجاز یک ماشین را ۶۹۶ کیلومتر بر ساعت ثبت کرد.

به گزارش ایسنا، راننده این ماشین که در اتوبانی در نزدیک مرز فرانسه رانندگی کرده بود از دیدن نامه جریمه پلیس که در آن این سرعت عجیب ذکر شده است بود شفگت زده شد.

راننده جوان که نمی توانست باور کند با خودروی “اوپل آسترا”ی خود چنین رکوردی را ثبت کرده در حالی که نامه را در دست داشت راهی اداره پلیس شد و از مأموران توضیح خواست.

سپس روشن شد که ثبت این سرعت در واقع نتیجه یک اشتباه سامانه کد گذاری پلیس بوده هست. کامپیوتر پلیس همچنین جهت محاسبه و تذکر دادن سرعت مجاز به راننده، به شکل خودکار مقدار مشخصی از سرعت ثبت شده است کم کرده و سرعت مجاز را هم ۶۵۴ کیلومتر بر ساعت نوشته است!

به گزارش یورونیوز، پلیس قول داد که این اشتباه نامعمول را تصحیح کند و راننده جوان هم جهت مزاح تصویر برگه جریمه را روی فیسبوک خود منتشر کرده است.

ثبت سرعت ۶۹۶ کیلومتر بر ساعت در بلژیک!

واژه های کلیدی: بلژیک | ماشین | راننده | رانندگی | اخبار گوناگون

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs