نظام – روش اوتیسم کودکان مطالعات اخبار پزشکی

نظام – روش: اوتیسم کودکان مطالعات اخبار پزشکی

خشک‌ شدن زمین به‌رغم کنترل گرمای جهانی ادامه خواهد داشت

کارشناسان محیط زیست هشدار دادند: حتی در صورتی که بشر بتواند طبق نشانه تعیین شده است در توافقنامه پاریس، گرمای جهانی را تا ۲ درجه‌ سانتیگراد نگه دارد ب..

ادامه مطلب

دانشمند ایرانی از ته سیگار آسفالت می سازد

یک دانشمند ایرانی با به کار بردن ته سیگار در آسفالت علاوه بر حفظ محیط زیست به قدرت تحمل ترافیک این ماده نیز افزوده است.  دانشمند ایرانی از ت..

ادامه مطلب